ابتدایی و راهنمایی

به نام خدا

سال اول دبیرستان

شرکت نرم افزاری دبیر با هدف تهیه نرم افزار های رایانه ای به جهت استفاده از هر چه بهتر دانش آموزان در زمان هایی که در تعامل با رایانه صرف می کنند تشکیل گردید . این شرکت ابتدا فعالیت خود را تحت عنوان نرم افزار های چند رسانه ای بهرام پرتو آغاز نمود و نرم افزار های ریاضی و فیزیک چند رسانه ای و محاوره ای را به بازار عرضه نمود . اکنون بعد از گذشت شش سال با جمع آوری جدید ترین و به روز ترین تکنیک ها نرم افزار های محاوره ای و چند رسانه ای را در کلیه سطوح دبیرستان تولید می کند . ادامه ...

سال دوم دبیرستان

سال سوم دبیرستان

پیش دانشگاهی

ریاضی

شیمی

ریاضی

شیمی

فیزیک

ریاضی

هندسه تحلیلی

فیزیک

فیزیک

ریاضی

ریاضی

شیمی

ریاضیات گسسته

ریاضیات گسسته

زیست شناسی