طريقه فعال سازي نرم افزار:

به منظور فعال سازي نرم افزار به روش زير عمل كنيد :

1.     با ظاهر شدن پنجره فعال سازي نرم افزار شماره سريال CD  ( شماره سريال CD در داخل جلد بسته نرم افزاري قرار دارد ) را در اولين Text Box وارد كرده و كليد تاييد را بزنيد .

2.     پس از انجام اين عمل كد دوم در Text Box دوم توليد مي شود (شکل 1 ) این كد را يادداشت كرده و وارد سايت به آدرس : http://inlock.dabirln.com  شويد.

( شکل 1 )

3.     در صفحه اصلي سايت نام محصول خود را از ستون سمت چپ انتخاب كنيد. پس از انتخاب محصول مورد نظر بايد نام محصول شما در قسمت  نرم افزار انتخاب شده  نوشته شده باشد (شکل 2 )‌ سپس كد دوم توليد شده را ( بدون فاصله و پشت سر هم ) وارد كرده و كليد دريافت كد را بزنيد.

 

( شکل 2 )

4.  پس از انجام اين عمل كد فعال سازي محصول شما توليد خواهد شد، آنرا با دقت يادداشت كرده و در Text Box ‌سوم وارد كنيد. پس از آن با زدن كليد تاييد محصول شما آماده استفاده خواهد بود .

*    در صورت بروز هر گونه مشكل در فعال سازي نرم افزار لطفا
 با شماره تلفن : 66893019 تماس حاصل فرماييد.

 

*    از كد فعال سازي نرم افزار خود  نگهداري كنيد تا پس از نصب مجدد ويندوز با استفاده از آن بتوانيد نرم افزار را فعال كنيد .

Web site : hptt://dabirln.com

Email:info@dabirln.com